Híreink

 

Előfizetői értesítés

Tisztelt Előfizetőnk!

Szeretnénk ezúton megragadni az alkalmat, és tájékoztatást adni azokról a változásokról, melyek minden bizonnyal megelégedését szolgálják majd. A PR-TELECOM Zrt. és a BÁCSKÁBEL Kft., mint a területen levő hírközlési hálózat tulajdonosa megállapodást kötött, mely értelmében 2011. július 1-jétől a PR-TELECOM Zrt. nyújt hírközlési szolgáltatást a hálózatokon.

A létrejött megállapodás értelmében a fent említett időponttól a PR-TELECOM Zrt. saját Általános Szerződési Feltételei szerint nyújt hírközlési szolgáltatást változatlan tartalommal, a megszokott műsorokkal és a jelenlegi előfizetési díjért. A 2011. június 30-ig esedékes, illetve esetlegesen elmaradt havidíjat a BÁCSKÁBEL Kft. felé kell rendezni, míg 2011. július 1-jétől a PR-TELECOM Zrt. által megküldött díjfizetési csekken.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben szolgáltatásunkat illetően díjhátraléka áll fenn vagy díjhátraléka képződik és felszólításunk ellenére nem rendezi azt, úgy a jelszolgáltatást korlátozzuk és az Általános Szerződési Feltételeink szerint az előfizetési szerződést jogunkban áll felmondani. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az új szolgáltatónak ebben az esetben, csak ismételt belépési díj megfizetése mellett áll módjában az előfizetői szerződést megkötni Önnel.

Tisztelt Előfizetőnk!

Döntésünkben elsődleges szempontként tartottuk szem előtt, hogy az Önök érdekei semmiképpen se sérüljenek. Ezennel megköszönjük eddigi megtisztelő bizalmát, és Önnek valamint kedves családjának további kellemes televíziózást kívánunk!

Kiskunhalas, 2011. év május hó 31.

Tisztelettel:
Németh László
ügyvezető
BÁCSKÁBEL Kft.


Tisztelt leendő Ügyfelünk!

A PR-TELECOM Zrt., mint a hazai piac 5. legnagyobb szolgáltatója megfelelő szakmai és anyagi háttérrel rendelkezik ahhoz, hogy hosszú távon, magas szinten elégítse ki ügyfelei igényeit. Célunk, hogy– kábeltévé-, szélessávú internet- és telefonszolgáltatásra is alkalmas – hírközlési hálózatot hozzunk létre, illetve üzemeltessünk a rendszer korszerűsítése útján. Társaságunk arra törekszik, hogy változatos, igényes, információgazdag szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek. Valamennyi szolgáltatási területünkön fontos számunkra a hálózatok és a programválaszték fejlesztése, a jelszolgáltatás megfelelő minősége, megbízhatósága.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti változások a jelenlegi kábeltelevíziós és internet szolgáltatást sem tartalmában, sem árában nem érintik!

2011. július 01-től az ügyfelek által befizetett díjak a PR-TELECOM Zrt. számlaszámára kerülnek. Az említett időponttól csak a PR-TELECOM által megküldött készpénzfizetési csekken, a lentebb megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással (a számlán szereplő szerződésszám feltüntetésével), vagy csoportos beszedési megbízással tudják befizetni az előfizetési díjakat. Amennyiben eddigi számláját csoportos beszedési megbízással rendezte a BÁCSKÁBEL Kft. felé, abban az esetben kérjük keresse fel számlavezető bankját, hogy a BÁCSKÁBEL Kft. előfizetési díja a továbbiakban ne kerüljön levonásra folyószámlájáról:

Az Ön ügyfélazonosítója (10 jegyű kód): 0000 és hatjegyű szerződésszáma
(szerződésszámát a számlalevél bal felső sarkában találhatja meg, a céginformáció alatt.)
Átutalási megbízás megadása esetén kérjük 10 jegyű ügyfélazonosítóját a közlemény rovatban feltüntetni szíveskedjen.
PR- TELECOM Zrt. bankszámlaszámai:
Raiffeisen Bank : 12046102-00362141-00100004
OTP Bank : 11734073-20009984-00000000
PR-TELECOM Zrt. adószáma: 11951216-2-05
Exim kód: A11951216

Hibabejelentést a 1231 kék számon tehet (helyi hívásnak minősül), ahol a PR-TELECOM munkatársai a nap 24 órájában fogadják hívását. A hívószám tárcsázása után ügyfeleink szerződésszámát kérjük az 1-es (ügyfélszolgálati ügyintézés) és 2-es (hibabejelentés) menüpont alatt. A szerződésszám a havi számla bal felső sarkában található a céginformáció alatt.

Tájékoztatjuk arról is, hogy a jelen értesítést követő 15 napon belül Ön jogosult visszautasítani az Ön javára szóló jogosultságot, illetve további jogkövetkezmények nélkül felmondani az előfizetői szerződést és amennyiben ezen határidőn belül nem kerül sor az előfizetői szerződés felmondására, úgy az ráutaló magatartással a szolgáltató-váltás és az ahhoz kapcsolódó előfizetői szerződés módosítás elfogadásának minősül.

További információért, valamint ha bármilyen kérdése, problémája adódna, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a 1231-es telefonszámon vagy területileg illetékes ügyfélszolgálati irodánkhoz az alábbi elérhetőségen:
6100 Kiskunfélegyháza, Izsáki u. 16.
nyitva tartási idő: hétfő: 8:00 - 12:00; szerda: 12:00 - 17:00; csütörtök: 12:00 - 18:00; péntek: 8:00 - 12:00

Társaságunkról, illetve szolgáltatásainkról bővebb információt a www.pr.hu weboldalon találhat.
A PR-TELECOM Zrt. örömmel veszi, hogy előfizetői sorában üdvözölheti Önt, és reméljük, hogy a szolgáltatással a jövőben elégedett lesz!

Miskolc, 2011. május 31.

Tisztelettel:

Fojt István
vezérigazgató
PR-TELECOM Zrt.